Konventionel liggende MR scanner der adskiller sig væsentligt fra en UPright MR scanner

UPRight MR – Når MR scannere i Danmark fejler

UPRight MRI er den nye teknologis svar på starten, hvor mulighederne fra den konventionelle MR scanner stopper. Den konventionelle scanner, hvor du ligger ned og får taget scanningsbilleder mens du hører musik i høretelefoner. Bomstille. UPRight MRI, der bl.a. er opfundet af Dr. Damadian, kan noget helt særligt, når det kommer til diagnostik af bl.a. traumatiske skader og forandringer i hjernen og kroppen samt til diagnostik af patienter med Ehlos Danlos Syndrom.

Det store paradoks – MR scanneren, der ikke kan se skader

Lad os starte ved det paradoks, at mange mennesker med hjernerystelser og komplekse neurologiske symptomer MR scannes og får at vide, at de ikke har nogen neurologisk sygdom. I flere år må de kæmpe for at få den rette udredning. Mange må måske selv betale. I Danmark har vi ikke en opret MR scanner, på højde med den, Fonar har udviklet, der også kan benyttes af kørestolsbrugere uden gang- og stå funktion. Danmark fik doneret to forsknings g-scannere af Oak Foundation, der blev placeret på Silkeborg Sygehus og Parker instituttet, Frederiksberg Hospital. Scanneren på Silkeborg Sygehus, er i følge forlydender ikke længere i brug og scanneren på Parker, er svær at få lov til at blive scannet i, da den benyttes til forskning.

Scanneren fra Fonar, er i forhold til billedkvalitet og handicapvenlighed samt komfort bedre. Der findes flere Fonar scannere i Tyskland samt to i Storbritannien, London og Manchester. Er du traumatisk skadet, er der særlig ekspertise indenfor dette felt på klinikkerne i Hannover samt London.

Hvordan adskiller UPRight MR sig fra almindelig konventionel MR?

Upright MR er en funktionsundersøgelse af de kropsdele, der undersøges. Undersøges du enten stående eller siddende, vil du blive udsat for tyngdekraftens pres mod kroppen, der er mange gange flere, end når du er liggende. Ligeså vil man med upright MR scanning også undersøge patienter i den position, de reelt har smerter og neurologiske udfald.

Funktionsundersøgelse betyder, at man tester funktionen af den pågældende kropsdel – det kan være blodgennemstrømning og derved funktionen af blodårer, flow fra cerebrospinalvæsken og derved pladsen i rygmarven til flow, nervernes påvirkning ved bevægelse mm.

Mange patienter har ikke neurologiske udfald og smerter liggende. Netop derfor er det bedre at undersøge patienten i de positioner, hvor der er udfald. Ved nakke undersøgelser kan du eks. skulle rotere nakken ud, hvor du har udfald og skulle holde nakken der, imens scanneren tager billederne. Det giver din henvisende læger gode muligheder for at se, om du har nogle udfordringer i eksempelvis din ryg.

Fonars UPRight MR scanner

I forhold til hjernen, giver den siddende position en bedre mulighed for at undersøge cerebrospinalvæskens flow, hvor undertryk eller overtryk kan give karakteristiske hovedpiner og andre udfald. Ligeså kan hjernen undersøges for CSF Fluid Leaks, lækage af cerebrospinalvæske i materien, som kan komme efter eks. blødning i ventrikelsystemet, hvor man er disponeret for eks. hydrocephalus.

Den kranio-cervikale overgang kan undersøges, for at finde ud af, om patienten har brud eller ligament skade, der kan give øget rotation eller obstruere hjernestammen. Alle undersøgelser kan gøres i bevægelse.

Almindelig MR er karakteriseret ved, at du ligger i kun en position, bom stille imens alle sekvenser kører igennem. I det danske system sparer man gerne på sekvenserne så du ofte mangler en axial scanning, denne spares ofte væk. Dette gør, at hvis du ønsker en second opinion fra en anden kirurg eller neurolog, kan det være svært at få et kvalificeret bud på din lidelse. Ligeledes frikendes et stort antal traumatiske patienter i den liggende MR scanner, hvor den oprette scanningsrutine er bedre til at finde de skader, der kan komme efter eks. bilulykke, faldulykke, mm.

Klaustrofobi fri MR scanning – Upright MR

Upright MR kaldes også klaustrofobi fri MR. Dette gør man, fordi du placeres på en stol, der køres ud fra to magneter ud i planet. Her sætter du dig. Du kører ind i mellem en stor magnet på din højre og din venstre side. Der er intet over dig. Du føler dig ikke fanget.

Når du kigger ligeud, kan du igennem spejlglasset se radiografen, der kan høre alt hvad du siger. Han eller hun holder øje med dit velbefindende under hele scanningen. På skærmen ovenover ruden, sætter radiografen gerne en film på, som du har valgt. Denne kan du både se og høre, mens scanneren kører. Du har ved din højre hånd en nød “kugle”, du kan klemme, hvis du får behov for hjælp.

Smertefri MR scanning – Upright MR

Smertefri MR annonceres Upright MR som. Har du mange smerter og neurologiske udfald inden, du skal scannes, kan du forvente at så snart ryggen bliver træt får du større smerter. Du skal sidde bomstille. Helt smertefri er upright MR scanning altså ikke.

Det er en god ide at medbringe PN medicin og er du kørestolsbruger, gode puder til kørestolen, så du sidder godt i denne undervejs.

Klinikpersonalet er meget opmærksomme på om du skal have en pause undervejs, strækkes ud, have noget at drikke, eller om du, skulle være uheldig at være ved at besvime.

Handicapvenlig MR scanning – Upright MR scan

I forhold til klinikken i London, kan jeg oplyse om, at handicapvenligheden er stor. Der er en rampe op i bygningen, elevator til kælderen, hvor klinikken ligger. Her udfylder du en række papirer i forværelset, hvorefter du kører til en trappe. Denne har en stolelift, som personalet meget nænsomt hjælper dig over på.

Toilettet har handicapfaciliteter. Du køres i en MR scanningskørestol ind i et omklædningsrum. Det er vigtigt, du intet metal har på til din MR scanning, da dette vil give artefakter. Personalet er meget opmærksomme på dette og de vil hjælpe dig af og i tøjet igen. Har du tøj med metal på, vil de hjælpe dig af tøjet og i en kåbe, du kan sidde i, i scanneren. Du skal evt. også have skoene af og nogle engangssutsko på.

Når du har fået skiftet, kører personalet dig ind til magneten (scanneren) i MR kørestolen. Din egen kørestol opbevares forsvarligt. Her kører de stolen ud på scanneren og hjælper dig over på denne ved forflytning. Du spændes fast til stolen og køres ind i magneten/Fonar scanneren. Personalet er meget opmærksomme på dine behov under hele scanningen.

Det kan være en god ide at tømme blære og tarm inden, hvis du vælger en lang scanning (full spine, brain mm).

Henvisning og refusion af udgifter til Upright MR Scanning

Du kan tale med din læge om henvisning til en opret MR scanning, hvis du har fortsatte symptomer, der ikke lader sig udrede med en konventionel MR scanning. Det kræver reelt, at du kender dine symptomer godt og at du er god til at beskrive dem. Din egen kan henvise til en sådan, ved at lægge henvisningen på henvisningshotellet.

Du kan måske få refusion ved behandling i et andet EU/EØS land.

Scanningen er indikeret både ved symptomer fra Rygsøjlen samt fra hjernen.