Barn med synshandicap efter hjerneskade

Synshandicap hos børn og unge med hjerneskade: Udredning og træning

Synshandicap hos børn og unge: Synsproblemer hos børn med hjerneskader er alt efter sværhedsgraden på hjerneskaden et ofte overset problem. Der er dog muligheder for at gøre noget ved de, for barnet, udfordrende og alvorlige synsproblemer.

Udredning og behandling af synshandicap efter hjerneskade hos børn og unge er en specialistopgave, der er placeret ved sygehusene. Her henvises personer under 18 år til en øjenafdeling, en såkaldt oftalmologisk afdeling, der vil forestå dels en synstest og en neurooptometrisk test af barnet eller den unge. Nogle børn vil måske også få koblet en skeleterapeut på forløbet. En skeleterapeut er en terapeut, der træner med barnet for at korrigere eventuel skelen, for at undgå skeleoperation.

Selve forløbet vil højest sandsynligt foregå ved øvelser, der skal laves hjemme, forskellige øvelsesredskaber samt opfølgning på sygehuset regelmæssigt, hvor behandlingsplanen reguleres. Muligvis skal kommunens terapeuter indblandes, alt efter hvor vidtgående træningsplanen er.

Går dit barn ind i ting, falder over ting eller ser det ikke sin ene side, kan det være et tegn på et synshandicap efter hjerneskaden. Måske har barnet svært ved at lære at læse. Her er det vigtigt, at specialister forestår udredningen og ligger en specialiseret behandlings- og træningsplan, der kan arbejdes udfra, for at der kan genvindes så meget funktion, som overhovedet muligt.

Der er stor forskel på, hvilke synshandicaps børn får efter hjerneskaden. Nogle får samsynsproblemer, der kan trænes, mens andre får synsfeltsindskrænkninger, neglekt eller blindhed ved skade på occipitallapperne. Det handler lige så meget om, hvor uheldig barnet eller den unge er i forhold til, hvor skaden rammer. Dette gælder for så vidt også voksne.

Synscenter Refnæs giver mulighed for udredning og forløb for børn og unge med synshandicap

Børn med alvorlige synshandicap samt børn med alvorlige synshandicap og øvrige ledsagende handicap har mulighed for at blive udredt på Synscenter Refnæs, hvor der er mulighed for at blive fulgt i en periode.

De specialister, der arbejder på synscenter Refnæs er specialiseret i netop børn med alvorlige synshandicap og kender også til børn med alvorlige synshandicap efter hjerneskade. De er derfor ekstremt kompetente til at udtale sig om muligheder for fremtiden, eventuel genoptræning, briller, hjælpemidler og alt, I som forældre og barnet eller den unge måtte have behov for.

Udredningen kan foregå hos jer eller på Synscentret. Det foregår i barnets øjenhøjde, ligesom observationer af den ramte vil ligge til grund for netop udredningen.

Det ramte barn eller unge kan henvises til Synscenter Refnæs af kommunen eller sygehuset. Hvor lang ventetid der er og hvordan det præcist foregår, kan jeg ikke svare på, udover at jeg af en anden forælder har hørt rosende om netop Synscenter Refnæs til børn med alvorlige synshandicap.