Alt det du skal vide for at sikre dit barn – Hjælp mit barn har været ude for en ulykke!

Forsikring af barnet mod ulykker er vigtigt for at sikre barnet

Børn og forsikringer: Mange børn kommer til skade i løbet af deres barndom. Nogle mere alvorligt end andre. Alligevel er jeg sikker på, at mange forældre, hvis børn kom alvorligt til skade i en ulykke, ønskede sig at have vidst en række ting, INDEN ulykken var ude for at sikre deres barn bedst muligt.

Min far og mor havde gjort mig en stor tjeneste ved at have mig ulykkesforsikret, da ulykken skete. Det er dog ikke alle forældre, der har har tænkt den tanke, at sikre deres barn og det kan senere i livet snyde barnet for en uvurderlig menvurdering samt en eventuel erstatning. Jeg tænker nogle gange, når jeg taler med venner og bekendte, at det er glemsomhed eller at man simpelthen ikke har tænkt så langt som at ens pode skulle kunne ende i eks. en alvorlig hovedskade.

En ulykkesforsikring er en forsikring for dit barns fremtid. Børn kommer ofte til skade både i lille og i stor grad. Det kan give varige mén, de skal leve med resten af deres liv. Har du ikke råd til en ulykkesforsikring, læs da alligevel med, der kan være ting at erfare, der kan være vigtige for dig og dit barn, hvis det kommer til skade.

Hvad en sådan forsikring til kompensation af hovedskader, et brækket ben, der ikke vil hele mm. skal indeholde bør du tale med en dygtig, uvildig assurandør om. Der er idag mange muligheder på forsikringsmarkedet for at forsikre sine børn med både tandskade, sundhedsforsikring som tillæg, straksskade med mere. Det er begreber, en rigtig god privat forsikringsmand kan sætte dig ind i og forklare dig. En god forsikringssum er vigtigt, når du forsikrer dine børn. Det kan også være en god ide om forsikringen dækkede advokat i sagen samt kørsel til evt. speciallægeerklæring når forsikringen kræver dette. Du bør også tage stilling til en eventuel dødssum, idet realistisk set – hvis vi kigger rundt om i verden, dør et antal af børn i eks. trafikulykker. Det er vigtigt at sikre sig selv og barnet godt.

Trin 1: Ulykken er sket – Hjælp mit barn har slået hovedet!

De første 72 timer efter en ulykke er vigtige, for at sikre dit barn en god sag. Det er vigtigt at bemærke selv for forældre med børn, der har været udsat for det man kan kalde “mindre ulykker” – de ikke er indlagt på sygehuset. Barnet skal tilses af en læge indenfor 72 timer og allerhelst med det samme og alle gener skal skrives ned i journalen. Er barnet faldet og har slået hovedet, kan der være indikation for en CT scanning, ligesom blodprøver. Har barnet neurologiske udfald skal de nedskrives. Bed om at få journalen gennemgået med lægen. Journalen skal indeholde alle prøver, der er udført og deres svar, barnets udfald, barnets gener og sygehuspersonalets vurderinger. Det er vigtigt at være grundig, idet personalet på en akut afdeling har meget travlt og er KENDT for at udelade ting i journalen – pga. travlhed.

Er barnet indlagt, sørg for at orientere personalet løbende om barnets gener så det bliver skrevet ned i journalen. Inden udskrivelsen bed om at få journalen gennemgået, så I er sikre på at alt fra evt. operation, prøver, scanninger med mere og personalets vurderinger er i selve journalen.

Trin 2: Anmeldelse til forsikringsselskab

Der gælder forskellige anmeldelsesfrister fra forsikringsselskab til selskab i forhold til, hvornår en skade skal anmeldes. Har du en fast forsikringsrådgiver til din barn er det en god ide at sende en email og gøre vedkommende bekendt, at dit barn har været ude for en skade og at du ønsker at anmelde dette. Beskriv detaljer såsom:

  • Policenummer – barnets cpr nr og navn
  • Skadesdato
  • Hvilken type ulykke? – faldulykke, trafikulykke
  • Omfang – indlagt? Evt. hvor og hvem har behandlet?

I alvorligere børneskader, eks. hovedskader med blødninger i hjernen, vil forsikringsselskabet nogle gange afvente selve evalueringen af skaden til barnet fylder 20 år, idet barnet skal være udvokset for at en evt. méngrad kan vurderes.

Sørg for at få en kvittering og noter dig, hvornår mén kan anmeldes efterfølgende.

Er der en modpart – så kontakt en advokat og få en gratis times rådgivning til, hvorvidt du bør sagsøge eventuel modpart.

Trin 3: Søg aktindsigt løbende

Barnets forsikringssag eller eventuel sag mod modpart skal bygges op og det er forælderens ansvar. Dette gør du ved at søge aktindsigt i journaloplysninger på sygehus, evt. rehabilitering, skole, SFO og på kommunen (hvis dit barn er tilknyttet her). Er der en ekstern skadevolder, kan du komme ud for også at skulle sagsøge vedkommende.

Det er vigtigt at aktindsigten bliver så struktureret, at en advokat senere kan starte sagen for dit barns bedste.

Få også gerne billeder af skadesstedet, der kan benyttes når sagen skal behandles senere. Det kan gøre det nemmere at få anerkendt en evt. skade ved en domstol, når selve forholdene er afbilledet som de var.

Trin 4: Noter løbende barnets gener

Du er som forælder med til at være et ekstra sæt øjne og du ser mere af barnets skader end du lige regner med. Særligt ved hovedskader, hvor også de ikke synlige kognitive skader kan komme til udtryk, er det vigtigt at have nogle observationer nedskrevet, du kan reagere på. Skriv løbende ned og tal med barnets læge om dine observationer således at det kommer i journalen. Dette styrker barnets sag senere hen.

De fleste børn, ligeså børn med mild traumatisk hjerneskade (hjernerystelse), udvikler kognitive følger efter skaden. Kognitive skader er også erstatningsberettigede.

Trin 5: Hold øje med anmeldelsesdatoen og find en god advokat

Når generne kan anmeldes til forsikringsselskabet, er det vigtigt at finde en god, specialiseret erstatningsadvokat. Dette for at barnet ikke bliver snydt for dels mengradserstatning og dels for evt. tab af erhvervsevne.

En uddannet advokat har et andet overblik over sagen og kan bedre løbende rådgive og vejlede i sagen, ligesom han kan vejlede i om der også bør stævnes hvis der er en eventuel modpart.

Har du ikke råd til en forsikring på dit barn bør du stadig overholde punkt 1, 3 og 4. Muligvis har genparten et forsikringsselskab, hvis der er et sådant, der kræver at alle punkterne skal overholdes. Det er stadig vigtigt, at det er en advokat, der fører sagen, da almindelig menig mand ikke vil kunne opnå det samme resultat som en uddannet advokat.

Det er også en god ide at være opmærksom på, om der kan være forhold, der skal anmeldes til Patienterstatningen, idet en sag forældes efter 3 år efter den tid, du burde have vidst, der var en fejlbehandling og maks. 10 år efter behandlingen er sket.

Mentilkendelsen vil senere i barnets liv evt. kunne benyttes i kommunale sager.

Leave a Reply