Michelle Lauritsen og Traumatiskhjerneskade.dk – En Kort Intro

Født 8.9. 1988 i en lille østjysk by.

Opvokset i en kernefamilie med en søster og to forældre, har været enebarn til det fyldte 7. år. Jeg har haft en tryg barndom på landet med god hjemmelavet mad og mulighed for at udfolde mig på trods af mit handicap.

Traumatisk hjerneskadet siden 19. Maj 1995, der er min anden fødselsdag. Den dag jeg fik mit liv igen på neurokirurgisk afdeling GK i Århus.

Fakta:

  • Jeg har forsøgt 8 gange at tage en ungdomsuddannelse, jeg har flere ganges afbrud på HF, HTX, HHX, IT Supporter mm. Der er også forsøgt at studere på fjernstudie. Alle uden at kunne så meget som gennemføre. Flere gange med maks 3 måneders aktivitet og så er jeg røget ud.
  • Jeg har været tilknyttet vederlagsfri fysioterapi siden det fyldte 18. år. Specialfysioterapi ved Thommysmindecentret i 2004 for børn med skader.
  • Senudredt, da man glemte at tilknytte mig hjerneskadeopfølgning
  • Både fysiske og kognitive følger

Hjerneskaderettede diagnoser, jeg har:

Kronisk migræne med og uden aura

Kronisk posttraumatisk hovedpine med migrænoid overbygning

Kronisk smertesyndrom

Kronisk frontallapsyndrom o.p.

Widespread Pain Syndrome

Spastisk tetraplegisk Cerebral Parese

Neuromuskulær lidelse i blæren

Tinnitus knyttet til hjerneskade

Lydoverfølsomhed knyttet til hjerneskade

Inkontinens

Nervesmerter

Kraftnedsættelser

Spasticitet

Føleforstyrrelser

Med mere…

På scanning fra 2009 kan radiologen se skader i både frontal- og occipitallapper. Det tryk, min hjerne har været udsat for, vil give små skader i hjernen, der ikke kan ses på en MR scanning, da teknikken endnu ikke er god nok – og en lille skade kan være lige så invaliderende som en stor – og derfor er man ofte på bar bund, når det gælder traumatiske hjerneskader. De kan give små punktvise blødninger, der ikke kan ses på en MR scanning – og som kræver solid neurologisk håndværk at diagnosticere.

Udover disse diagnoser, har jeg fået lavet en neuropsykologisk udredning, der viser jeg lider bl.a. af ekstrem udtrætning, problemer med at sætte processer igang, problemer med sociale sammenhænge, problemer med talbehandling (jeg kan ikke trække fra eller dividere), sproglige problemer, samt problemer med ordmobilisering mm.  Udfordringer, der kunne have været sat ind overfor, hvis jeg var blevet udredt allerede som 6 årig.

Ved neurokirurgisk udredning i 2018 finder neurokirurgen global hjernepåvirkning efter epiduralt hæmatom, traumatisk subarachnoidal blødning ved højre temporallap samt ventrikelblødning – og countre soup skader.

Interesser

Jeg elsker at være social når jeg kan komme afsted med det. Venner og familie betyder rigtigt meget for mig. Jeg kan godt lide at tage ud og mærke byens puls, deltage i foredrag, debatter og møde nye mennesker. Jeg nyder samvær med ligesindede i FYR (Forum For Yngre Ramte) samt online, når mine øjne kan holde til at kigge på skærmen. Jeg kan ikke læse pga. smerter i øjne, udtrætning og hastighed – det føles som om øjnene falder ud eller spiddes.

Handicaprettigheder er også noget der optager mig. Det har det gjort en del år, både i forhold til min egen situation men også rent generelt, at man som handicappet får færre og færre muligheder for at leve på lige vilkår med andre. Det gælder også i forhold til udredning og i sundhedssystemet, hvor udredning nærmest er blevet en kamp for at få en læge, der rent faktisk er lydhør. Jeg er også aktiv i debatten om TERM modellen, lægekonsulenternes arbejde og funktionelle lidelser, som jeg afskyr – det ses desværre at især mange hjerneskadede ender fejldiagnosticerede der.

Alt dette kun når jeg har overskud. Jeg øver mig meget i at mærke mig selv, så min krop ikke får et voldsomt behov for at sove i dagevis eller jeg på anden måde mærker udtrætningen fra hjerneskadetrætheden.

Hvorfor en blog om traumatiske hjerneskader?

Såre simpelt – Fordi traumatiske hjerneskadepatienter er en overset patientgruppe – særligt os børn, der bliver voksne og som er glemt i systemet. Der mangler et fokus, både fra kommunesystemet men også fra behandlersystemet, på at skabe ordentlig udredning, hjælp og støtte til os med traumatiske hjerneskader. En traumatisk hjerneskade er ikke bare en hjerneskade. Mener man det har man misforstået noget. Traumatiske hjerneskader er skabt i ulykker og bringer ofte voldsomme kvæstelser med sig – om du er barn eller voksen. Når man blot taler om hjerneskaden – så glemmer man resten af problemet. En traumatisk skade på hjernen er også en af de største kilder til voldsom invaliditet og død blandt mennesker i alle aldersgruppe – og så siger det sig selv at handicappet stiger derefter. Denne forståelse har jeg ikke mødt nogen som helst steder i systemet. Nu er nok nok.