Hjerte med stetoskop

Læger og specialister til udredning af hjerneskade – Anbefalinger

Hjerte med stetoskop

Igennem min lange udredning i sundhedsvæsenet har jeg mødt mange læger og specialister. Nogle dygtigere og mere empatiske end andre. At finde den rette specialist er en smagssag og handler meget om ens personlighed – men også om ens skade. Jeg har spildt meget tid i sundhedsvæsenet på de forkerte specialister, der intet vidste om min skade – fordi sundhedsvæsenet ikke er grupperet i finere specialer.

Netop derfor har jeg besluttet mig for at komme med mine anbefalinger til dig, hvis du søger specialister til behandling, udredning eller noget helt tredje. Verdenen af specialister er en jungle og der er meget tid at spilde. Tid, der er dyrebar, når du som jeg står i en situation, hvor du ønsker at komme videre med dit liv så godt som muligt – med så få mén som muligt. Den rette vurdering er det vigtige her – med den rette forklaring, den rette viden kan du også lettere få dit liv på rette køl igen. En traumatisk hjerneskade er en hård oplevelse – hvad end du har mén flere steder på kroppen, eller om du er ramt mildt eller hårdt.

Der vil løbende komme en uddybning af deres kompetence, links til hjemmeside mm. Så tjek siden ud løbende. Ligeledes er listen Funktionel Lidelsesfri efter min viden – ellers vil dette stå under navnet.

Læger til udredning

Neurologer

Jesper Rønager, Apopleksienheden, Glostrup Hospital

Specialisering: Apopleksi, hjerneskader, scanninger, neurofysiologi, kompleks udredning, grundig neurologisk undersøgelse

Jesper Rønager er en fantastisk mand. Når først hans nysgerrighed er vækket er han utroligt grundig og som patient har jeg følt mig meget tryg ved Jespers grundige udredning. Jeg har været meget glad for at Jesper ville gennemgå min sag, som han afsluttede med i telefonen “var en ære at løse mysteriet på”. Han er god til komplekse sager og han er dygtig til at læse MR scanninger samt neurofysiologi. I det hele taget er han utroligt ærlig – og selvom der skal en del til at fjerne hans undren, hvis du kommer lang vejs fra er det det værd.

Ruben Nørgaard Larsson, Reservelæge, OUH

Specialisering: Psykiatri og neurologi, grundig neurologisk undersøgelse

Min seneste indlæggelse bar tydelig præg af Rubens meget grundige neurologiske undersøgelse, hans udredning og at han tjekkede op på mig ofte. Han ved en del om smerter både det psykiske og det fysiske, jeg har fået lavet en meget grundig neurologisk undersøgelse og et flot MR svar. Ruben har stået for den del af indlæggelsen og udredningen der for mig står som det trygge. Skulle jeg søge neurolog igen, ville jeg søge mod Ruben fordi han tør stille spørgsmål, tør gå i dybden og tør give sig tiden, så mine kognitive skader får den tid de skal have. Sjældent set neurolog.

Thomas King, Neurolog med speciale i epilepsi og indgående kendskab til børnehjerneskader, Flensburg

Neurokirurger

Dr. Vicenc Gilete Europas førende specialist i skader på den kraniocervikale overgang 

Europas førende neurokirurg indenfor udredning, diagnosticering samt operation af traumatologiske, medfødte og genetiske lidelser på den kraniocervikale overgang. Dr. Gilete har hjulpet en lang række patienter i forskellige tilstande til et bedre liv – og han deltager i øvrigt selv i forskning, for at hjælpe patienter med at få det bedre. Han ser både voksne og børn til udredning. I udredningen indgår også en række andre lidelser, der kan erhverves ved skader på den kraniocervikale overgang.

Endokrinologer

Moustapha Kassem, Professor i Endokrinologi, Endokrinologisk afdeling M, OUH

Specialisering:

Moustapha Kassem er professor i endokrinologi og forsker i forskellige dele af endokrinologien. Han ved samtidig også en del om traumatiske hjerneskaders virkning på kroppen, bl.a. metaboliseringen og stofskiftet. Ligeledes er han godt sat ind i hvilke følgevirkninger, skader på hjernen kan få – således at en endokrinologisk udredning kan give det rette udslag. Det kan ofte opleves som at endokrinologer fisker lidt i blinde, med tal der bliver ved med at se mærkelige ud. Moustapha er manden, der kan tage din skade, dine symptomer og dine blodprøvesvar og finde du af hvordan tingene hænger sammen. Naturligvis sammen med endokrinologerne, som også bør lære af ham. En fantastisk dygtig mand.

Kardiolog – Udredning af POTS

Praktiserende speciallæge, tidligere forsker Jesper Mehlsen, Klinik Mehlsen

Jesper Mehlsen er efterhånden et kendt navn i Danmark – mindre kendt er han for hans viden for dysautonomi. Hvis du har udfald fra det autonome nervesystem, er Klinik Mehlsen umiddelbart landets bedst rustede klinik til at kunne hjælpe dig – dels med udredning for bl.a. POTS og dels med behandling, som kan være kompleks. Jesper Mehlsen forstår sammenhængen mellem dysautonomi og andre både traumatologiske og genetiske lidelser, der kan give dysautonomi. Den nyeste forskning følges og dette giver mulighed for at hjælpe patienterne med den bedst mulige behandling.
Klinikken er privat og har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.

Ortopædkirurger

Knud Christensen, Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sygehus Sønderjylland

Specialisering: Hofte-ben

Den varme konsultation – med en hjertevarm ortopædkirurg. Knud Christensen er gammel i gårde og ved meget om ortopædkirurgi – hofte ben-delen. Hans viden går også til hjerneskaders påvirkning på hofterne og benene. Han er patientens faste advokat i sundhedssystemet og han er dygtig i sine undersøgelser. Journalerne er meget detaljerede og han henviser gerne videre til bandagist. Er du usikker på, om din hjerneskade har påvirket hofte eller ben, kan du roligt bede om henvisning til Knud Christensen på Sygehus Sønderjylland. Han er ærlig.

Ole Ovesen, Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH

Specialisering: Hofte-ben, Cerebral Parese

Ole Ovesen ser en del børn med Cerebral Parese til vurdering i forhold til operation eller andre metoder. Dette i forbindelse med hjerneskaders indvirkning på ben og hofte. Han er lynskarp og han vurderer lynhurtigt om dine problemer kan have med din skade at gøre – enten hjerneskade eller anden skade, du kan have pådraget dig i forbindelse med et eventuelt uheld. Det er med at holde fast i forhold til hastighed, for at få sagt det, der skal siges. Han er grundig i forhold til undersøgelse og han laver en flot journal. Han er et rart bekendtskab.

Urologer

Øyvind Østraat, Mølholm Hospital

Specialisering: Urologi og kirurgi

Hjerneskader får tit indvirkning på blære og nyrer – og dette er der ingen tvivl om at Øyvind ved meget om. Hans ekspertise er stor – det er blot at google hans navn. Det er derfor meget trygt at få en konsultation om eventuelle vandladnings-, urinvejsinfektions- med mere problemer du måtte have. Øyvind har en sygeplejerske der er trænet i disse udfordringer med sin side og han vil stille dig nogle spørgsmål og eventuelt lave nogle undersøgelser. Har du fået lavet urodynamisk undersøgelse før, kan du eventuelt tage svarene med til ham. Hans viden er så bred, at han kan svare på utroligt mange spørgsmål og du vil gå derfra lettet fra hjertet.

Må Øyvind hvile i fred.

Alment praktiserende læger

Preben Vestergaard, Rosengårdlægerne, Odense

Per Holm Pedersen, Helenevej, Odense

Ryglæger

Claus Bo Svenningsen, Rygcenter Syddanmark

I forbindelse med min faldulykke har Claus været en utroligt behagelig læge. Han har været utroligt lydhør for mine gener, han har kigget andre lægers papirer igennem og han har kigget MR svar. I forhold til ulykker hvor flere dele af kroppen er ramt, er det utroligt vigtigt at de læger, der er involveret i din sag, ønsker at læse andres svar. Ellers er det ikke muligt, at fastslå større skader, der går på tværs af specialer – eller afkræfte disse. Claus er utroligt empatisk og behagelig – hans ekspertise er stor og jeg har meget stor tillid til ham. Han giver tid til de kognitive funktionsnedsættelser, så jeg kan tale og få sagt det, der skal siges. Det er uvurderligt med en læge, der giver plads til ens handicap og som har den rette ekspertise. Claus har arbejdet hands on med rygskader, før han blev læge. Nu er han cheflæge på Rygcenter Syddanmark.

Kæbekirurger

Peter Thorkov, Kæbekirurg og Specialtandlæge, Kæbekirurgisk afdeling, OUH

Professor Merethe Bakke, Tandlægeskolen København

Specialiseret i oromandibulær dystoni samt traumatiske skader i kæbeområdet mv. Aktiv i forskning og samarbejder med neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Meget grundig i udredning og utroligt venlig og omsorgsfuld. Meget vidende, empatisk og reel. Laver en utroligt grundig journal.

Neuropsykologer

Mette Stylsvig, Haugstedsgårdsvej, Odense – Specialist i Børne og voksen neuropsykologi

Radiologer

Neuroradiolog Pernille Bro Skejø, Aleris Hamlet Hospitaler

En garvet og dygtig neuroradiolog også med kendskab til dels sjældnere fund på den kraniocervikale overgang. Dette er set ved flere forskellige patienter. Ofte overses disse fund ved andre danske neuroradiologer.


Professor Francis Smith, Medserena, London. Professor i Muskoloskeletal speciale. Specialisering indenfor bl.a. Whiplash, skoliose, Ehlos Danlos mv. 

Professor Francis Smith er en verdensanerkendt mand for sit arbejde indenfor Ehlos Danlos syndromerne samt komorbiditeter, Whiplash samt dermed også traumatisk hjerneskade og hjernerystelse, skoliose med videre. Han har praktiseret flere steder i verden og ledet universitetsklinikker, indtil han slog sig ned og skabte Medserena. Har sammen med Dr. Damadian skabt de første MR scannere og arbejdet på MR teknologien. En utroligt vidende mand og meget dygtig. Han er stadig aktiv i forskning og forelæsninger verden over (har bl.a. forelæst i Lund) og hans arbejde nyder stor anerkendelse rundt om.

Professor Francis Smith er stoppet med at arbejde ved Medserena og arbejder idag ved ROC clinics – formegentlig på Harley Street i London. Alt det bedste til Professor Francis Smith med det nye arbejde!

Radiologiske klinikker

Medserena London, Kensington – UPRight MRI Centre

Funktionsmålinger af kropsdele igennem Upright MRI. Medserena er Professor Francis Smiths klinik, hvor han udarbejder rapporter til hver enkelt patient, der får foretaget en scanning på klinikken. Der er handicapvenlig adgang og personalet er trænet i at arbejde med handicappede kørestolsbrugere, hvor der tages hensyn til alt fra smerter mv. Klinikken er fuldt udstyret med hjælpemidler til at hjælpe handicappede og du får den hjælp, der er behov for, så din hjælper kan slappe af med en film eller TV og en kop kaffe i forrummet under  selve scanningen. Radiograferne er særligt trænede i UPRight MRI, der er meget specielt i forhold til konventionel, liggende MR. De overvåger dig undervejs, hvis du skulle blive dårlig, og hjælper dig ligeledes.

TrulyOpenMRI.com

Andre specialister

Fysioterapeut Gorm Høi Jensen, lektor, exam. fys,  Specialist i nakkeskader, Odense.

Gorm Høi Jensen har arbejdet med hjerneskader og kender indgående til både børnehjerneskader samt voksenhjerneskader. Hans særlige kendskab til sjældne, både traumatiske men også genetiske nakkeskader gør ham til en af de få fysioterapeuter i landet, der kan undersøge og følge personer med høj cervikal instabilitet. Grundigheden, man møder hos Gorm er noget helt særligt – samt hans ønske om at møde patienten som en aktiv medspiller. En så høj faglighed, har jeg sjældent mødt som patient med traumatologiske skader.

Neurooptometrist Tina Løvdal, Skibhus Optik, Skibhusvej Odense