Skader på hormonaksen - Adrenalin molekyle

Sådan udredes skader på hormonaksen efter traumatisk hjerneskade

Skader på hormonaksen: Et amerikansk studie viser, at op imod 50% af alle traumatisk hjerneskadede, pådrager sig skader på hormonaksen efter traumatisk hjerneskade. Når det benævnes “skader på hormonaksen”, så menes der, at hormonaksen sættes ude af kurs, hvilket betyder at kroppen ikke producerer de hormoner der skal til, for at kroppen fungerer korrekt.

En lang række kropsfunktioner er afhængige af at hormonproduktionen er stabil. Manglende eller ustabil hormonproduktion af forskellige hormoner linkes i nyere forskning bl.a. til fibromyalgi-smerter (væksthormon), ligesom for meget produceret kortisol kan gøre, at man udvikler spinal epidural lipomatose (SEL). Man kan også pådrage sig en lang række andre diffuse symptomer, fra kognitive symptomer til kuldelabilitet eller varmelabilitet over til muskelsmerter mv. Der findes mange forskellige hormonsygdomme samt sygdomme i kalkstofskiftet, man kan pådrage sig efter en traumatisk hjerneskade.

Før du tager kontakt for at få udredt skader på hormonaksen

Udredning af skader på hormonaksen er altid en specialistopgave og foregår på en endokrinologisk afdeling. Det er meget vigtigt, at du sørger for, at de relevante oplysninger om den traumatiske hjerneskade er tilgængelig enten digitalt eller bliver medbragt til konsultationen. Dette gælder også scanningen i skadesøjeblikket og opfølgningsscanning i forhold til at kunne vurdere evt. skadesomfang. Er der fundet en cyste i hypofysen, binyrerne mv., bør du medtage scanning hvor denne er beskrevet.

Liste over hvad der bør medbringes til konsultationen med en endokrinolog:

  • Liste over symptomer – på den ene side de afklarede og på den anden side dem, der ikke er afklarede.
  • Scanningssvar ved selve traumet
  • Opfølgningsscanning
  • Evt. scanning ved endokrinologiske cyster eller adenomer
  • Blodprøvesvar hvis egen læge har haft taget endokrinologiske blodprøver tidligere.
  • Journalnotater, hvis du har været indlagt og/eller opereret i forbindelse med traumet.

Smerter bør også medtages på en symptomliste, fordi nyere smerteforskning viser at langvarig kronisk smerte kan give endokrinologiske uregelmæssigheder.

Når skaderne på hormonaksen skal udredes, vil endokrinologen spørge ind til din situation og dit skadesniveau – og dine gener. Det er derfor netop en god idé at have symptomlisten med, netop for at du husker at få alt med.

Skader på hormonaksen udredes med tests

Udredningen foregår ved hjælp af blodprøver til at kontrollere hormonaksen (hormonernes niveau i kroppen og hvordan de harmonerer med hinanden). Når der er blevet taget blodprøver, kan man, hvis der ved gentagne blodprøver er uregelmæssigheder i hormoner, tage stimulationsprøver eller urinopsamlinger, hvor der i sidstnævnte måles et hormon i døgnurin.

Blodprøver til udredning af skader på hormonaksen.

Skader på hormonaksen er komplekse at udrede, fordi man skal sigte efter at få genoprettet hormonaksen så kroppen igen fungerer optimalt. Det er som et puslespil, der skal ligges af lægen.

Lægen kan evt. også indkalde dig til ultralydsscanning og andre typer scanninger for at finde ud af, om du har pådraget dig fysiske skader på på hormonproducerende kirtler.

Har du skader på hormonaksen, vil lægen behandle dig og sigte imod en normalisering af hormonaksen. Lægen har i sin værktøjskasse både hormonterapi og vitaminer og mineraler mv. Du skal forberede dig på, at en del af behandlingen også kan gå ud på at lægge dit liv om.

Skader på hormonaksen kaldes også neuroendokrine skader og disse er en nyere forskningsmæssig opdagelse, hvorfor man som patient ikke kan forvente at alle læger endnu er opdateret på denne viden.

Referencer:

https://www.hormone.org/diseases-and-conditions/traumatic-brain-injury

https://havokjournal.com/fitness/health-nutrition/hormones/

https://childbraininjurytrust.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Hormones-and-acquired-brain-injury.pdf