MR Scan viser ikke altid traumatisk hjerneskade – Hvorfor?

SCAN som udredning: I løbet af mit udredningsforløb som voksen, har jeg måtte sande at en traumatisk hjerneskade ikke altid kan ses på en MR Scan. Enormt frustrerende for både den ramte – men også de pårørende. For er der så en hjerneskade? 

 

Ikke alle hjerneskader dukker op på en MR scanning Læs mere her

 

Særligt de milde tilfælde af traumatisk hjerneskade vil give en normal CT og MR scan. Dette fordi blødningerne og skaden i hjernen er så lille og fine, at det apparatur vi har idag, ikke kan se det. Moderate til svære tilfælde vil i nogle tilfælde vise skaden hvis den er fokal – altså placeret et sted. Har man dog fået en skade, hvor hjernen er slynget rundt i kraniekassen og har givet utroligt mange små skader i hjernen, så kan det være umuligt for en scanner at fange dem, når de er placeret i den grå substans.

 

Generelt er der to forskellige typer skader på hjernevæv; hvid substans og grå substans. Grå substans-skader kan vises på en normal MR scanning – hvor imod skader på den hvide substans, som er skader på nervefibrene i hjernen kræver en særlig DTI scanningsteknik. Denne teknik er en indstilling af MR scanneren der kan vise skader på nervefibrene som oftest er dem der opstår skader på ved en traumatisk hjerneskade. Teknikken er så præcis, at den kan vise hvor en hjernerystelse er placeret – en hjernerystelse er en mild traumatisk hjerneskade, der består af mikroblødningsskader i den hvide substans. En traumatisk hjerneskade vil oftest på en DTI scanning være en diffus axonal skade – disse udgøre langt størstedelen af alle tilfælde.

 

At få en korrekt scanning kræver en neuroradiolog med korrekt viden indenfor feltet og med ønsket om at lave en korrekt scanning – ellers må man tage sig til takke med den gamle diagnosticeringsmetode.

 

MR scanning af hjernen

 

 

Patienter, der har fået udført kraniotomi, vil opleve at en del af hjernen “forsvinder” på en scan

 

Ved scanning, hvor man som patient har haft en hjerneblødning og er blevet opereret, vil man ofte opleve at en del af ens hjerne, vil forsvinde på scanningen. Dette er helt normalt. Det er dels et udtryk for at der er skade i regionen hvor du har fået udført din operation, altså hjerneskade, men også et tegn på at man ved operationen kan have indsat metal, som scanneren ikke kan afbillede. Vi ved alle, at vi bliver bedt om at efterlade BH, smykker mm. i omklædningsrummet før vi træder ind i den store scanner. Netop for ikke at forstyrre billedet.

 

Det er dog ikke kun patienter, der har fået udført kraniotomi, der kan opleve uregelmæssigheder i forbindelse med en MR Scanning. Også personer, der har fået deres hjerneskade som børn, vil kunne opleve opleve at hjerneskaden mange år senere pludselig ikke kan ses på en MR scanning – selvom den er der.

 

Børn kan optage hæmosiderin-rester, så skaderne ikke dukker op på MR Scanning

Dette måtte jeg selv erfare i 2017, da OUH lavede en fuldstændig normal MR scanning af hjernen på mig. Det eneste de fandt var min kraniotomi. I 2009 er jeg scannet i af den anerkendte radiolog Pernille Bro Skejø, der har vundet adskillige priser for sit radiologiske arbejde. I mit scanningssvar noterer hun at børn er kendt for at kunne absorbere hæmosiderinrester. Altså den blod, der farver på et scanningsbillede mange år efter skaden er sket, så neurologerne har mulighed for at se ens hjerneskade.

Pernille kunne scanne min hjerneskade med hendes viden om netop dette emne mange år senere. Det er dog blevet mig bekendt at langt de færreste neurologer kender til dette – og vil anerkende, at børn kan absorbere netop proteinet i hjernen, der farver på en scanning og at man derfor kan få et falsk negativt scanningssvar, hvis ikke man sætter de rigtige specialister på.

 

Så svaret er ja. Selvom du har en negativ MR scanning, kan du stadig godt have en hjerneskade. Det er op til den neurologiske test og andre testresultater, din forklaring af ulykken, en specialiseret neuroradiolog med solid viden indenfor traumatisk hjerneskade  mm. og neurologen at vurdere.

Leave a Reply