Synstræning efter traumatisk hjerneskade

Synet efter hjerneskaden – Disse synsskader kan du opleve og få hjælp til

Synsproblemer og synets ændring efter traumatisk hjerneskade: Det er ikke sjældent, mennesker med hjerneskade får problemer med synet. Det er dog opløftende, at langt de fleste synsskader kan genoptrænes og synet bedres når skaden er hændt.

Synsskader udgår fra enten skader på øjne, kranienerver eller occipitallapperne. Oftest rammes occipitallapperne og det er her, specialiseret genoptræning ved neurooptometrist kan genskabe et fornuftigt syn.

Der eksisterer forskellige typer af skader på synet, man kan få efter en traumatisk hjerneskade. Herunder kan du se en række af dem

Typer af synsskader efter traumatisk hjerneskader

Samsynsskade: Problemer med at få øjnene til at arbejde sammen. Samsynet beskadiges ofte ved traumatiske hjerneskader og er noget af det, neurooptometristerne oftest oplever i kombination med dobbeltsyn.

Hemianopsi: Når synsfeltet i begge sider er halveret.

Neglekt: Når man ikke opfatter sin ene side/halvdel.

Kvadrantanaopsi: Når der er udfald for en fjerde del af synsfeltet – eksempeltvis en fjerdel oppe.

Simultan agnosi: Når man opfatter tingene der ligger fremme på bordet en ting ad gangen. Eksempeltvis har du et rodet hjem. Den ramte opdager kun en ting ad gangen. Det kan være farligt hvis man færdes.

Visuel agnosi: Når den ramte ikke genkender det vedkommende ser men genkender det ved at røre det.

Optisk ataksi: Hvis du som ramt ikke kan udføre en handling som er afhængigt af dit syn – eksempelvis vil du være rigtigt på den, hvis du eksempelvis skal spille håndbold.

Nogle kommer også til at skele. Er der tale om børn, kan det trænes med en skeleterapeut. Nogle bliver blinde på grund af hjerneskade i occipitallapperne/nakkelapperne, der sidder bagerst i nakken.

Synsskaders påvirkning på den hjerneskaderamte

Synsproblemer efter traumatisk hjerneskade kan give problemer med balancen, hovedpine, migræne, kvalme og en følelse af at det hele sejler. Der kan være behov for briller med eksempeltvis styrke på den ene side af øjnene.

Påvirkning af den vestibulære motorik er en utroligt ubehagelig oplevelse og noget nogen må leve med resten af livet. Op imod 60% af alle hjerneskadede lever med et synshandicap.

Har du eller dit barn oplevet blindhed eller anden påvirkning af øjnene i forbindelse med den traumatiske hjerneskades indtræffen eller er der andre signaler der taler for at der kunne være en påvirkning af synet efter traumatisk hjerneskade bør I tale med egen læge samt konsultere øjenlæge og neurooptometrist. Du kan læse mere om udredning af samsynsproblemer her.