Nedværdigende hjemmepleje – Hov – Hvor gør det ondt? – Nå Nej – det ved du jo ikke..

Hjemmepleje på besøg hos borger

Hjemmepleje, der er nedværdigende og føles direkte ubehagelig: Ville du bryde dig om, at hjemmeplejens medarbejdere, hvergang de kom, fortalte dig, at der stod på deres seddel at du godt selv eks. kunne vaske hår og være i bad – selvom det går stik imod de lægelige papirer, der er fremsendt kommunen? Og ville du bryde dig om, at hjemmeplejen forlader dig uden en trævl på kroppen, grædende, uden du fik mad eller kom i bad?

Her i weekenden blev det simpelthen for meget. Bægeret flød over og jeg kunne mærke at jeg ikke kunne holde til flere ubehageligheder fra mennesker der kommer i mit hjem. Jeg har i længere tid nu bare taget imod og tænkt – jeg er klogere end jer – men også forsøgt at forklare. Jeg vil ikke finde mig i mere, når hjemmeplejere begynder at opføre sig som læger og kloge sig på ting, de intet ved om. Niks og Nada. Deres opførsel gør tværtimod min livskvalitet endnu dårligere. Det må kaldes voksenmobning af værste skuffe, fordi man har mulighed for at sparke ned ad istedet for rent faktisk at behandle mennesker med respekt og værdighed, som de fortjener.

Grænsen for hjemmeplejere, SOSUére, det være sig SSA eller SSH samt ufaglærte er nået for mig. Jeg har i min tid med bevilliget hjemmepleje oplevet mere end rigeligt til, at bægeret med frygtindgydende oplevelser nu står printet i min erindring. Hjemmepleje er for mig noget kommunens medarbejdere bevilliger til handicappede, når personen skal sanktioneres. Jeg kender ikke en eneste person på min alder med handicap, der har fået ordningen til at fungere med et liv, der er integreret i samfundet – og reel livskvalitet. Det er ganske simpelt ikke muligt at oplære hjemmeplejere i ens handicap her i kommunen, for de ønsker reelt set ikke at levere hjælp, der passer til ens reelle handicap og handicapbetingede sygdomme. De gemmer sig bag det flygtige begreb – funktionsevne..

Jeg har oplevet alt lige fra visitatorer, der har instrueret hjemmeplejens medarbejdere i, at jeg skulle gøres nøgen foran toilet vinduet i en lejlighed, hvor der ved det vindue var opsyn fra hovedfærdselsåren i Odense. Her skulle jeg vaskes. Man måtte ikke benytte stuen, med gardiner. Ligeså har man tømt min blære uden at dække til for gående personer på gaden udenfor. Det bliver dog endnu værre.

“LL fortæller at badeværelset er for lille og derfor bestilles der toiletstol
(er gjort) og personlige pleje må foregå i køkkenet.”

  • Toiletstolen kunne bare ikke køre i lejligheden med høje dørtrin mv…..
Køkkenvindue med frit udsyn ved personlig pleje
Køkkenvinduet var dog væsentligt større og situationen væsentligt mere nedværdigende.

Jeg har oplevet hjemmeplejere, der har ytret at de ikke kunne passe mig under forholdene, hvor jeg lå i egen afføring og urin, og at de ønskede jeg blev indlagt til nødvendig behandling – men at de ikke måtte hjælpe for så ville de miste deres arbejde. Ligeså har jeg oplevet, med vidne, at jeg blev gjort opmærksom på af sygehuset, at visitatoren truede medarbejderne på sygehusafdelingen, for at jeg skulle udskrives, selvom min hjemsituation ikke var til det.

Hjemmeplejere udfører eftersigende nedværdigende behandling efter befaling af kommunens Myndighed – Visitator

Det gælder videre, at jeg i fire døgn ikke fik vådt eller tørt, selvom der var sendt hele TO indberetninger til hjemmeplejen. Ligeledes har hjemmeplejens leder fornedret sig til, i en redegørelse til kommunen at påstå, at jeg om morgenen ville have bukser på – og om aftenen ville have nederdel på – det er på ingen måde sandheden, ligeså er deres løbende dokumentation til Odense Kommune.

Stridigheden handlede om, at jeg ikke fik den hjælp jeg skulle have, og at man sultede mig og ikke gjorde rent efter sig mv. Leverandøren leverer ikke længere til Odense Kommune. Souschefen, der i øvrigt var inhabil i sagsbehandlingen af min sag, satte en medarbejder til kunstigt at få et personligt forhold til mig, hvilket blev afsløret – Hun var blevet sendt til det, for så ville jeg måske få et bedre forhold til hjemmeplejefirmaet. Da havde man allerede ladet mit køleskab fyldt med rådne madvarer, mig ikke få min pleje, alt for store skift i de personer der kom med videre.

Det værste jeg nok efterhånden har oplevet, udover fejldokumentation og usandheder samt uleveret hjælp lige pt. oplever hjemmeplejere, der direkte griner og gør nar ad mig. Simpelthen nar. Det drejer sig om at det tilsyneladende er meget svært at forstå, at jeg er permanent kørestolsbruger, kateterbruger, benytter transanal irrigation samt har andre funktionsnedsættelser – ligesom det er svært at forstå, at jeg har allodyni, uden at min hjerne forstår hvor man berør mig, kronisk posttraumatisk hovedpine med migrænoid overbygning, fantomsmerter, lider af hjerneskadetræthed, kognitive nedsættelser med videre. Jeg har forstået at det er berøring ved test på sygehuset. Det gør afsindigt ondt og jeg kan virkelig græde, når man gør det. Det gør mig eddersparkemig ikke dum. Eller giver mig en mindre ret til, at blive respekteret som menneske. Der er så mange i det SOSU fag som ALDRIG burde have arbejdet med mennesker.

Udtalelser som

  • “Hvor gør det ondt?” efterfulgt af “Hov nå nej – det ved du jo ikke – FNIS”
  • “Du skal hjælpe til med de ben” – Men det kan jeg jo ikke.
  • “Nu skal vi prøve at du skal stå her”…. Hvorefter man fortæller, at man ikke kan stå – om hun ikke forstår det?
  • “Du skal hjælpe til med at dreje rundt” – Men man kan ikke fordi man græder af smerte….
  • “Der står her på sedlen at du godt selv kan vaske dit hår – Så det betyder at du altså godt selv kan….” – hvorefter jeg forsøger at forklare for 3000 gang. siden februar at det kan jeg ikke, selvom de påstår det.
  • “Du ser mere træt ud idag ven…” Hvorefter man tænker hvorfor skal du bruge det nedladende ven – og jeg forsøger at forklare om min hjerneskadetræthed hvorefter hjemmeplejeren udbryder “Jamen det er ikke min observation min observation er at du idag er mere træt og dårlig end du plejer uanset hvad du siger og uanset alt det du siger med hjerneskadetræthed” – Så skide være med, at man selv kan mærke hvad der foregår inde i ens krop….
  • Til spørgsmålet om bad en mandag “Michelle du ved godt jeg ikke kan hjælpe dig for mange gange, for det skal være undtagelsen, de mener du kan selv på kontoret”… På den måde fik enten Svanepleje flere penge i kassen (Jeg er bevilliget 3 bade ugentligt” eller Odense Kommune sparede en hel del penge.
  • “Hjælp med at trække blusen ned”… Man forsøger… “Du kan jo godt ven, kom nu…” og man tænker inde i sig selv sur, vredt og trist… Nu må det her eddersparkemig stoppe.
  • Og jeg kunne fortsætte….

Må hjemmeplejen fortælle dig, at du bliver dårlig af at være indenfor, selvom det i virkeligheden er dit handicap, der gør dig dårlig? Må hjemmeplejen kaste med dine ben og modsige dig, når du forsøger at forklare en særlig form for nervelidelse, du har fået diagnosticeret og som har betydning for plejen?

Hjemmeplejens viden om en persons behov og funktionsnedsættelser handler kun om den viden, kommunen lader dem vide. Det er i virkeligheden MEGET tankevækkende at man lader sig passe af mennesker, kommunen ikke ønsker at lade kende ens fulde handicap – særligt i forhold til eventuel førstehjælp.

Derfor er det også fuldstændigt vanvittigt, at hjemmeplejen i følge dokumentationsstandarden Fælles Sprog 3, skal dokumentere menneskers funktionsevne. For funktionsevne er ikke afhængig af indstilling og alt muligt holistisk. Det handler om handicap. Det sætter man personale, som ikke er uddannet til at dokumentere de her ting til, indenfor en standard, der ligger langt op af overvågning.

Alt blev værre efter kommunens visitator havde været på besøg i hjemmeplejen….

Jeg oplever at min partsrepræsentant ikke får svar på sine emails til det nye private plejefirma, at man ikke ønsker at svare konkret og at der i det hele taget, efter kommunens visitator har været på besøg en uge efter jeg skiftede, er udstukket retningslinjer for, hvor dårligt man skal behandle mit liv. Hjemmeplejefirmaet vil ikke lade mig vide, hvem denne visitator er, selvom denne har udtalt sig om mig. Det mener jeg er en krænkelse af mine rettigheder som borger, når man helt tydeligvis driver klapjagt på mig. Det gælder både i forhold til service ved firmaet, men også helt generelt den pleje jeg modtager. Jeg tror ALDRIG jeg har modtaget så dårlig service ved et privat firma. Ligeledes har firmaet aldrig udfyldt sin bevilling, idet jeg har bevilling på tømning af skraldespande, hvilket svanepleje har udtalt som værende “ikke indenfor min bevilling – og at gøre mig en tjeneste, hvilket man ikke skal.”

“Ville du bryde dig om at blive liftet ud på badestolen nøgen, lovet at du fik hjælp til et bad, hvorefter medarbejderen går og ikke kommer retur før efter vel ca. 10 minutter selvom du græder og kalder? Sådan en form for privat hjemmepleje, betaler Odense Kommune for – hvilket helt sikkert er instrueret, idet denne form for behandling startede efter at visitatoren havde været på besøg.”

Eller lader dig at hjemmepleje-personalet lader dig hænge i et liftsejl, mens det går udenfor døren for at tage et opkald?…

Bør der tages stilling til kvalitetskrav for levering af hjemmepleje i forhold til et etisk regelsæt?

Der bør rent etisk tages stilling til, hvor lavt en kommune og et firma er villige til at gå, når det drejer sig om, at behandle borgere urespektfuldt og med uværdighed. Der må være en nedre grænse for de oplevelser, man som borger med handicap skal opleve i det offentlige system – disse oplevelser går igen om det er i kommunens hjemmepleje eller i privat hjemmepleje. Det handler om måden, vi vælger at behandle andre mennesker på og måden, kommunen frit kan vælge, hvad den dokumenterer – og kan udvælge hvad “observationer” er. Kan en person ikke lide dig, kan det mærkes på dokumentationen og måden du behandles i plejen – hele vejen igennem dit forløb. Det kan du være sikker på, personen nok skal sørge for.

Hvordan tror du, man gør hjemmepleje til en mere værdig service for borgerne?

Leave a Reply