Forsikringsselskaberne skal spare penge – Når lægerne hjælper dem (og systemet)

Læger vurderer billeder for forsikringsselskab

Forsikringsselskaberne har med TERM modellen og hele aspektet af funktionelle lidelser indtaget det danske sundhedsvæsen. Ulykkesskadede har som aldrig før svært ved at få anerkendt men- og årsagssammenhæng. Det starter dog ved de lægestanden.

Jeg har selv som ulykkesskadet haft oplevelsen af, at lægestanden helt generelt ved ganske lidt om traumatologi. Vi har ikke et speciale, som man har i udlandet, der hedder traumatologi på de danske sygehusgange. Det er derfor en jungle at vide, hvilken læge, der ved nok til, at du kan stole på at få hjælp fra ham eller hende.

Anslået må den meget lille viden om traumatologi og almindelige ulykkesskader som fald, motorcykel og bilulykker, drukneulykker samt påkørsler koste samfundet dyrt i henvisninger til forkerte udredninger og beaukrati. Allerede fra ulykkestidspunktet hjælper lægerne forsikringsselskaberne – det starter allerede i din journal.

At finde en læge der reelt ved hvad en ulykke kan forårsage

Fremtiden samt den eventuelle hjælp, man som skadelidt har behov for, er så afhængig af, hvad en enkelt læge skriver i en journal. Noterer han det hele, har han de rette forudsætninger for at vurdere det han gør, han han eller hun undersøgt hele kroppen efter ulykken? Før en evt. undersøgelse ved en læge, må man spørge sig selv – hvad ekspertise eller grundviden har denne læge i traumatologi og i mine mulige skader?

At konsultere en læge, der absolut minus viden har om traumatologi og som fortæller dig en ting – og siden hen skriver noget andet er så skadende for din fremtid. Det kan give frustrationer og direkte social deroute at skulle slås videre for, at få den rigtige hjælp.

Dernæst er kompetencerne utroligt vigtige. En læge, der ikke aner, hvad han taler om, men blot har gode intentioner, er ikke en læge, der kan understøtte og vurdere dig ordentligt. Sådanne læger har vi mange af i vores sundhedsvæsen, der kaster om sig med udtalelser – når du ser journalen så er det pludseligt i dit hoved det hele.

Den eneste du hjælper ved at konsultere en sådan læge er. Dit forsikringsselskab og system Danmark (hvis du ender med at blive invalid eller få behov for handicapkompenserende ydelser).

Danske læger har en retfærdighedssans indbygget der som hovedregel siger, at alle patienter snyder. Det er min oplevelse. Netop derfor skal de nedtone patientens skader – og de kan enddog gå så langt som ikke at citere dem i scanningssvar, hvis det gavner patienten.

Der findes gode læger imellem – men der findes også ekstremt mange læger og beretninger om læger, som reelt set har ødelagt skadelidtes fremtid.

Når lægernes retfærdighedssans vurderer om en skadelidt snyder – eller med vilje nedtoner skadelidtes symptomer – så hjælper lægerne systemet og forsikringen

De mest uvildige vurderinger får du af mennesker, der ikke får penge af det danske system. Uanset om det er til din fordel eller ej.

Lægerne arbejder i systemet og er derfor blevet en slags moderatorer for skadelidtes muligheder for at komme videre i sit liv. Bliver man uvenner med lægen, kan man risikere at få en udtalelse, der er helt hen i skoven – fordi lægen han er subjektiv. Det er mange læger.

Netop derfor, kan man for nogles vedkommende godt sige, at lægerne med funktionelle lidelsers indtog er blevet moderatorer for system danmark. Alle pengeposerne i samfundet, dem vurderer lægerne om der skal åbnes eller lukkes for med deres erklæringer. En meget magtfuld position, hvor vi da også har set lægeforeningen udtale sig på meget besynderlige måder, til ugunst for patienterne.

Forsikringerne gnider sig i hænderne når skadelidte ikke bliver udredt korrekt. Det giver nemlig forsikringsselskaberne STORE besparelser, som de kan gemme i kassen til overskud.

Men er det de offentlige lægers arbejde at tænke i, hvem der snyder med forsikringspengene og hvem der gør det ene eller det andet?
Skal lægerne ikke blot sørge for at udrede borger korrekt? Og hvordan kan de det, når de ikke har kompetencerne til at henvise borgerne til de rette undersøgelser og lave den rette udredningsplan?

Ja, jeg spørger blot.. Spørgsmålet er åbent. Jeg synes jeg oplever flere og flere ulykkesskadede, som ikke udredes korrekt, hvor der er følger, som aldrig er udredt eller nedfældet på papir af lægen. Skadelidte er ikke læge – og derfor kan det også undre, at lægerne ikke tager deres embede mere alvorligt.

Fodnote: Der skal selvfølgelig høre med, at der findes dygtige læger som gør alt for patienterne. Tak for jer.

Leave a Reply