Funktionelle lidelser – lægefagligt dilemma eller dårligt håndværk?

Funktionelle lidelser vinder indpas hos særligt kvinder

Funktionelle lidelser er nok det sundhedsmæssige tiltag, der i nyere tid påvirker den største gruppe mennesker. At få “diagnosticeret” en funktionel lidelse, der reelt er en forskningsdiagnose, kan få store konsekvenser for den, der bliver stemplet af Per Fink-stemplet. Så store konsekvenser, at personen kører rundt i et evigt hamsterhjul. Hvad med lægerne, der postulerer, at “funktionelle læger er vores tids lægefaglige dilemma”?

Mavesår er et eksempel på en somatisk sygdom, der i 1950érne ansås for at være psykosomatisk og altså idag ville have været en såkaldt funktionel lidelse – et lægefagligt dilemma. Det var først i 1980érne det lykkedes en anerkendt forsker at få anerkendt sin forskning, så mavesår kunne anerkendes som en sygdom, der skulle behandles på ligefod med alle andre sygdomme.

At være stemplet med mærkatet funktionel lidelse gør, at du bliver behandlet som om du havde en konversionstilstand. Gransker du den diagnose, du vil få, hvis du tager imod et forløb i liaisonpsykiatrien/funktionelle lidelser og som er uhyre svær at få rettet/slettet kan du se frem til at få diagnosen somatoform tilstand, ligesom du vil blive screenet for andre psykiske lidelser.


En variant af hypokonder tilstand er BDD. Somatoform autonom dysfunktion er en anden variant, hvor symptomerne henføres til fejlfunktioner i organsystemer, der ikke er under viljens kontrol, eksempelvis, hjertet, mave- tarm, lungerne og urinvejene.

Netpsych.dk

Altså vil du få en helt anden diagnose, end den forskningsdiagnose Funktionel lidelse er, idet den ikke eksisterer i ICD-10 og ICD-11. Per Fink har forsøgt at forklare at BDD er det samme som hans forskningsunderdiagnose BDS Body Distress Syndrome, men det ser man tydeligt ikke er tilfældet. Altså stempler den danske lægestand en stødt stigende andel af patienter med en diagnose som “hypokonder” uden at give patienterne besked – og ved at begynde en særlig, forud instrueret manipulationsteknik kaldet Termmodellen, der går igen i hele sundhedsvæsenet. Det er fuldstændig ligemeget at udlandet har afvist den galskab, der foregår i vores land. Det er fuldstændig ligemeget, at vi ikke overholder WHO´s ICD diagnose koder, som vi har underlagt os. Lægerne mener bogstaveligt talt, at en stor del af danskerne er rablende gale med deres helbred.

En funktionel lidelse benyttes som en forklaring på alt ligefra ondt i maven, ondt i hovedet, lammelser, blindhed med mere. Der er ikke det, der ikke kan forklares med, at danskerne er mentalt forvirrede og har behov for gradueret træning, kognitiv acceptance and commitment therapy ACT samt en god håndfuld psykofarmaka. For ikke at nævne udtrapningen af alle morfinpræparaterne, panodilerne med mere hjemme fra skabet.

Det er fuldstændig ligemeget om

 • patienten oplever ikke at være hørt
 • patienten ikke er udredt ordentligt
 • lægen ikke har den korrekte specialisering til at udtale sig om den givne problemstilling
 • patienten har en skade fra tidligere og kommer ind med udfald fra denne – journalerne herfra har intet at skulle sige
 • det er ikke vigtigt at indstille en scanner korrekt, ligesom det ikke er vigtigt at være omhyggelig når man vælger blodprøver, udfører en lumbalpunktur med videre.

Ved at lægerne har opfundet funktionelle lidelser, har de rig lejlighed til at gemme deres fejl og mangler under denne “forsknings-fejldiagnose”, som egentlig i virkeligheden skulle være erkendelsen af – “Vi ved du fejler noget – men det danske sundhedssystem er endnu ikke kompetent nok til at udrede dig – derfor får du dette stempel i panden og ryger over i skraldespandsbunken.” Det er en bunke af mennesker, der i virkeligheden alle reelt set har været offer for den danske lægestands fejl og mangler. Her burde det danske system istedet henvise til udlandets specialister eller sætte patienterne på konference med specialister i udlandet. Langt de færreste, der giver sig til kende og har fået dette “stempel” virker til at være hysteriske eller hypokondriske.

Stemplet som Per Fink klient: Her starter livet med fordomme

Når først du er stemplet som “funktionelt lidende” starter en lang række af lidelser på din vej. Det starter hos kommunen, ved lægen, på sygehuset og det føles som om, man som borger bliver ekskluderet fra at være en del af samfundet. Fra at være myndig borger med et retskrav på sundhedshjælp til at blive rask.

 • Sagsbehandleren vil have du skal have forløb på Funktionelle lidelser og gradueret genoptræning selvom du ikke kan gå – har mega ondt og i virkeligheden har hjerneskade, er lam eller har en diskusprolaps.
 • Kommunens hjælpemiddelterapeut vil ikke bevillige hjælpemidler, for det gør man ikke til funktionelle lidelser – hun henviser til et studie der fortæller, at det gavner ikke at give mennesker med funktionelle lidelser hjælpemidler – og at funktionelle lidelser er noget der foregår i ens “mindset” – så det kan man tænke væk. Du henviser til at du har diskusprolaps, hjerneskade og/eller svære smerter – men træningsterapeuten fokuserer kun på forskningsdiagnosen funktionelle lidelser.
 • Sygehuset afviser dig hver gang du forsøger at få akut hjælp til eksempelvis hovedpine, besvimelser, lammelser, voldsomme smerter, urinretention, urinvejsinfektion, afføringsinkontinens, motoriske kramper med videre. Spørger du sygehuset HAR DET ALDRIG FUNDET STED – For du har funktionel lidelse. Sygehuset vil ved diagnosticering af forskningsdiagnosen funktionel lidelse forsøge at få dig til at tage imod henvisning til Funktionelle lidelser eller Liaison klinik samt genoptræningsplan til gradueret genoptræning. Vær opmærksom på dine basale patientrettigheder.
 • Vagtlægen konsulteres også og han er også meget svær at få til at hjælpe. Du fortæller om hjerneskade eller diskusprolaps eller noget tredje men alligevel virker det som om han ved at du har fået forskningsdiagnosen funktionel lidelse – og hvor ved han det fra???? Han afviser dig gang på gang med mærkelige symptomer som virker som forværring i grundtilstanden hvor du må op og markere dig, for at han vil indlægge eller lade dig ses af en anden læge.
 • Egen læge undskylder at han intet kan gøre, når du er diagnosticeret med forskningsdiagnosen fordi DSAM har besluttet dette. Han eller hun gør klart at de godt ved du fejler noget andet – men til dette står på papir fra speciallæge, kan han eller hun intet andet gøre end at følge vejledningen fra DSAM vedrørende Funktionelle lidelser. Her skal du være opmærksom på TERM MODELLEN.

En lang række embedsmænd med fordomme – der vil begynde med den næsten samme remse, hvis du begynder med fortællingen om, hvad du reelt fejler.

Her lukker alle muligheder for udredning i offentligt regi, idet der er lavet retningslinjer for, at en Funktionel lidelse gør, at du ikke længere har ret til udredning. Den holder dig fra udredning og også behandling. Det vil passe lægerne allerbedst, hvis du udtrappes af alt medicin og lider – lægerne tror nemlig fejlagtigt, at du rent faktisk bliver smerte- og symptomfri uden dine smertestillende.

Det kan ske for mennesker med hjerneskade, ulykkesskadede, mennesker med alle former for sygdomme, hvis den læge der modtager dem på sygehuset blot ikke ønsker at udrede dem godt nok samt har den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at kigge i journaler tilbage fra selve ulykkestidspunktet. Det kan ske, hvis du får en mindre erfaren læge, der vil score nogle points på skalaen eller hvis de læger, der er ansat på det givne sygehus aldrig har mødt den sygdom eller lidelse, du render rundt med. Der eksisterer en hel del sjældne sygdomme og lidelser, som ikke alle læger kan kende til, men som kræver et godt kendskab. Det kræver på den måde, at du udredes ordentligt og til bunds, så der kan findes ud af, hvorfor du reelt er syg.

En klog, ældre neurolog sagde engang “Smerter kommer aldrig af sig selv – og de kan aldrig være psykiske”.

Således må jeg konkludere at årsagen til, at flere og flere ender med en TERM diagnose er, at de danske læger ikke har den fornødne omhu, når de udreder patienter samt at de ikke har de fornødne kompetencer. På den måde, er TERM diagnoser en meget nem måde at slippe af med et problem, idet lægestanden har fundet ud af, at psykiske diagnoser ikke så let betvivles ved Styrelsen for Patientklager. Det er reelt set bedrageri overfor den danske befolkning. Reelt kvaksalveri, som befolkningen heldigvis ikke længere vil finde sig i. Et modbydeligt overgreb mod befolkningen.

Hvorvidt lægerne skal have flere ressourcer og mere tid, må reelt stå for deres regning, når de end ikke kan finde ud af at dokumentere, journalføre eller diagnosticere korrekt – samt at overhænde en patient, de ikke har kompetencerne til at kunne udrede til en anden læge, med de rette kompetencer. Det er en international skandale, at dansk lægefaglighed er blevet så lav så danskere må søge lægehjælp i udlandet, for reelt at få den hjælp de har et retskrav på.

2 Replies to “Funktionelle lidelser – lægefagligt dilemma eller dårligt håndværk?”

 1. Jeg kan sagtens genkende det, du skriver. Jeg har efter et såkaldt penicillinchok hele livet haft besvimelsesanfald. Jeg blev dengang indlagt til observation og blev anbefalet revalidering. – Men efter jeg flyttede, er det aldrig blevet taget alvorligt. Jeg har nu fået black-outs og har været til en udredning, som var en farce, hvor jeg følte mig latterliggjort. og endte på psykofarmaka. Jeg har heldigvis nu fået en læge, som godt er klar over, at jeg fejler noget. Mine besvimelsesanfald har ført til blodpropper i hjernen. Jeg er nu trappet ud af psykofarmaka, men jeg mangler stadig en ordentlig udredning. Mine besvimelsesanfald bliver desværre hele tiden værre.
  Grunden til, at jeg er gået ind på din side er, at jeg har mange temperaturfald.
  Hilsen Jytte

  1. Kære Jytte,

   Jeg er ikke læge – men selve det at blive udredt er en stor jungle. Når du siger du har temperaturfald – har du så en normal kropstemperatur og så falder den pludselig voldsomt? Bliver du dårlig når det sker? (sortenen for øjnene, besvimelse, svimmelhed, blodtryksfald, kraftesløshed i ben mm)? Hvis ikke du vil svare her, kan du sende mig en mail på michelle@traumatiskhjerneskade.dk.

   Jeg er ked af jeg ikke har set din kommentar før.

   At sammensætte den rigtige udredning kræver ekstremt meget – og at undgå Funktionelle Lidelser er nærmest en kunst i sig selv idag, hvor samfundet er gennemsyret af manglende forståelse og interesse for at udrede det, som ikke synes lige til. Jeg lover at svare dig hurtigere, hvis du sender mig en email.

   Med alle de bedste ønsker for dit helbred,

   Kærlige Hilsener

   Michelle Lauritsen

Leave a Reply