Lægehjælp og udredning i Udlandet – Dine rettigheder som hjerneskadet

Udredning og behandling i udlandet for de der ønsker at rejse efter den rigtige hjælp

Second Oppinion i udlandet: Har du pådraget dig en hjerneskade, der er svær at finde rundt i eller er du en af dem, der har pådraget dig et multitraume, som lægerne i Danmark ikke kan finde rundt i? Kan du få opbakning af dine pårørende og vigtigst af alt, egen læge til udredning og lægehjælp i udlandet? Så åbner der sig en ny verden for dig.

Man må undertiden sande, at det ikke er alt, de danske læger forstår. Funktionelle lidelsers opståen og frembrusen blandt danske læger, hvor særligt mennesker med hjerneskade og ulykkespatienter eller mennesker med sjældne sygdomme, der er svære at forstå får mærkatet, der fjerner muligheden for udredning, giver et hint om at vi i Danmark er MANGE år bagude. Alene de scannere, der står på de danske sygehuse, kan langt fra de samme ting og tage se samme billeder, som eks. scannerne på de tyske sygehuse. Det kan give en usikkerhed i forhold til rigtigheden af en given diagnose.

Ligeså i forhold til rygkirurgi er blandt andet tyskerne langt fremme med minimal invasiv kirurgi, hvor der opereres robotter og resultaterne er langt bedre, med færre varige mén. I England er en af verdens førende Ehlers Danlos læger placeret og skal du opereres for kompliceret Ehlers Danlos, skal du, på nuværende tidspunkt, til Barcelona, hvis det skal foregå i Europa. Vil du have de bedste scanninger af din rygsøjles påvirkning af et fald eller uheld, kan du få dem taget i Tyskland opretstående.

Der er masser af muligheder, når først du kigger udenfor Danmarks grænser og har mødt den mur, der eksisterer i Danmark af “det her forstår vi ikke” og har kæmpet med “det funktionelle stempel”. Også selvom de danske læger inderst inde godt ved, det ikke handler om funktionel sygdom, er de bundet på hænder og fødder til at give en diagnose, der sparer staten for mange penge. For at vende situationen om, må du nogle gange tage teten i egen hånd.

EU Retten giver borgere af EU lande ret til at tage behandling og udredning med til et andet EU land

Udredning og lægehjælp med EU retten

I Danmark beregnes den pris, det danske sygehus får for at behandle dig efter en såkaldt DRG takst. En meget omfattende måde at beregne omkostningerne efter antal indlæggelsesdage, procedurer mm. Skal udredning foregå ambulant tages der også højde for dette.

Du har ret til at tage DRG taksten med til udlandet, hvis du får din læge til at ligge henvisningen op på henvisningshotellet, det udenlandske sygehus laver samme type behandling som i Danmark (den må godt være mere kompliceret, men den skal som hovedregel være den samme) og hvis det er sygehusbehandling eller udredning skal du søge om forhåndsgodkendelse ved din region. Du skal også selv ligge ud.

Du kan vælge imellem sygehuse og hospitaler, der er en del af sygesikringen i det pågældende europæiske land. Du skal blot kontakte sygehuset og lave en aftale samt få et overslag.

Du kan gøre det samme med privatpraktiserende speciallæger samt egen læge. Er der ikke tale om såkaldt kompliceret behandling, kan du få denne udført og søge om refusion derefter. Du kan rådføre dig med patientkontoret i din region.

Du kan muligvis også have ret til at tage din genoptræning med ud af landet. Dette må du tale med patientkontoret om, alt efter hvordan det bevilliges.

Husk at det blå sygesikringsbevis kun gælder på rejser, hvor du er turist og ikke når du rejser efter decideret behandling og udredning.

Udredning og lægehjælp med direkte henvisning fra sygehus til udlandet

Vælger dit eget sygehus, hvor du tilses at beslutte, at de ikke kan behandle eller udrede dig, kan de henvise dig til behandling eller udredning i udlandet. Gør de dette, skal regionen betale for transport, behandling og forplejning i udlandet. Du har intet udlæg, dette klarer regionen for dig ligesom de klarer planlægningen af turen. Du har ej heller noget at sige om, hvor du ender, idet sygehuset, der vælger at sende dig til udlandet, bestemmer hvor du ender.

Det er den mest økonomiske situation for dig, da du ikke vil have en risiko for økonomisk udgift.

At tage sin læge med på råd når man vælger behandling i udlandet er vigtigt - ellers kan man ende med at vælge det forkerte

Tag din læge med på råd, når du overvejer at søge behandling i udlandet

Der er mange muligheder for at få behandling, lindring, genoptræning og udredning i udlandet, som ikke tilbydes i Danmark. Mennesker med traumatisk hjerneskade vil kunne få et indblik i skaden, der ikke er mulig i Danmark med advanceret scanningsteknologi, der er investeret i på udenlandske sygehuse og som eventuelt kan hjælpe med en diagnose på et dansk sygehus. Eller hvis man har mistet tilliden, et udenlandsk sygehus.

Det er altid en fordel at tage egen læge med på råd og få journalnotater med til ham eller hende, så journalen er komplet. Det giver mulighed for en bedre behandling på længere sigt samt forståelse af det du går igennem. Der er jo en årsag til, man søger til udlandet for at få hjælp, det er for forståelsen og for at nå videre i sit liv – ikke at blive ved med at sidde fast.

Du kan søge fonde og legater til sygdomsbekæmpelse til eventuel egenbetaling

Hvis du overvejer at søge til udlandet, skal du være opmærksom på at der er mulighed for at søge om fonds- og legatmidler til udredning og behandling i udlandet. Du kan se mere på biblioteket.

Leave a Reply